Chủ Đầu Tư Dự Án

Chủ Đầu Tư Dự Án

Với tầm nhìn phát triển, công ty đang từng bước mở rộng lĩnh vực hoạt động: tư vấn đầu tư, lập và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, …

Xem chi tiết

Dự Án Chủ Đầu Tư Đã Thực Hiện

Dự Án Chủ Đầu Tư Đã Thực Hiện

Cùng với sự phát triển của công ty, hiện tại công ty đang từng bước mở rộng lĩnh vực hoạt động: tư vấn đầu tư, lập và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nhà xưởng, văn phòng làm việc, nhà ở... kinh doanh bất động sản, văn phòng cho thuê, nhà ở, nhà kho, kinh doanh siêu thị,...

Xem chi tiết

Tư vấn dự án

Hotline dự án

0976108943

Ms. Hoa (Quản Lý Dự Án)

0976108943

Ms. Hoa (Tư Vấn Bán Hàng)

0976108943

Mặt bằng căn hộ mẫu